„Jedná se o podporu zájmu o technicky zaměřené obory při volbě povolání. Cílem je výrazně posílit zájem a motivaci žáků o technicky orientované obory vzdělávání, zvýšit tak jejich možnost uplatnění na trhu práce a rozvíjet jejich podnikatelské znalosti a schopnosti. Do projektu mají být zapojeny základní i střední odborné školy a učiliště, úřady práce i výrobní firmy. Pardubický kraj by mohl být jedním z partnerů projektu,“ řekla tisková mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová.

„Projekt velmi vítám. Vycházím ze své předchozí praxe ředitelky základní školy a vím, jak je důležité do procesu výběru budoucího povolání zapojit rodiče. Tento projekt s tím počítá, plánuje například exkurze do podniků a společností nejen pro děti, ale právě i pro jejich rodiče. Je třeba děti, rodiče i výchovné poradce na školách informovat o možnostech trhu práce, přizpůsobit tomu vzdělávací nabídku a především zvýšit prestiž výuky manuálních dovedností,“ shrnula projekt radní Jana Pernicová.

Projekt by měl být v ideálním případě realizován od července 2009 do června 2012 na celém území Pardubického kraje.