V kraji nechal tento elektrospotřebič zrecyklovat každý pátý člověk. Na dvorech v Hradci se jich loni sešlo přes 8 tisíc

Tento údaj spolu s velkým množstvím dalších čísel přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, kterou nechala vypracovat společnost Asekol, která tento systém provozuje.

„Díky tomu jsme nyní schopni vyčíslit přínos zpětného odběru a máme podloženo, že díky sběru dochází ke snížení emisí skleníkových plynů, úsporám energie a surovin,“ uvedl Jan Vrba, jednatel společnosti.

Lidé z Královéhradeckého kraje za pět let existence zpětného odběru odevzdali k recyklaci 78 389 televizí a 42 244 monitorů. V přepočtu na obyvatele to kraj řadí na třetí místo v republice.

Hradečané tak uspořili 18 012 MWh, 355 388 litrů ropy či 90 379 m3 vody. Snížením emisí skleníkových plynů se smazala roční produkce 2415 osobních aut.

Zajímavá jsou zjištěná čísla, která na příkladech ukazují, kolik energie se odevzdáním jedné televize uspoří. Je to například provoz žárovky, která by svítila nepřetržitě čtyři měsíce, spotřeba ropy osobního automobilu za 22 kilometrů jízdy nebo se recyklací zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Podobný efekt má i zpracování monitoru.

V Hradci mohou lidé odevzdávat elektrospotřebiče ve čtyřech sběrných dvorech. V týdnu je vždy alespoň jeden v provozu. Za rok 2009 tam obyvatelé nanosili například 280 tun starých lednic a 8435 kusů vyřazených televizorů a monitorů.

„Kromě toho ještě dvakrát ročně svážíme elektrospotřebiče přibližně ze stovky míst po městě,“ uvedl Radek Sokol, ředitel společnosti Hradecké služby, která se sběrem odpadu ve městě zabývá.

Staré televizory a monitory by se měly ve sběrných dvorech odevzdávat v co nejlepším stavu, aby mohly být správně zrecyklovány, což lidé často nevědí a přinesou je třeba bez vnitřního zařízení.