„Byl jsem požádán sousedy, zda bych jim na Finančním úřadu v Chrudimi vyzvedl tiskopisy na daňová přiznání, protože pravidelně do Chrudimi jezdím. Jaké bylo mé překvapení, když mi na podatelně pracovnice úřadu sdělily, že mají nařízeno vydat pouze jeden tiskopis daňového přiznání pro jednoho člověka. Je toto šikana pouze Finančního úřadu v Chrudimi, nebo ministerstva financí?“ ptá se čtenář Robert Novák.

„Stát vyžaduje podání daňových přiznání zákonem, a tudíž je povinen poskytnout příslušné tiskopisy. Sdělení pracovnic finančního úřadu, že je možno tiskopisy najít na internetu a vytisknout, je nesmyslné. Dle mého názoru není povinností občanů této republiky mít zaveden internet a vlastnit tiskárnu k PC, ale povinností státu je vybavit občany tiskopisem daňového přiznání. Podle mě tímto opatřením vláda díru ve státním rozpočtu nezalepí, ale pouze naštve občany, kteří chtějí plnit svoji povinnost,“ pokračuje Novák.

Podle ředitele Finančního úřadu v Chrudimi Zbyňka Klema však chrudimští úředníci prostě víc tiskopisů rozdat nemohou.

„Dříve jsme na 18 tisíc poplatníků obdrželi až 60 tisíc formulářů. Teď máme formuláře víceméně přesně na počet, rezerva činí jen asi deset procent. Další přiznání si tak lidé musí skutečně okopírovat nebo vytisknout z internetu. Na barvě papíru přitom nezáleží, formuláře ale musí být obsahově v pořádku,“ doplňuje ředitel Klem.