Městu Třemošnice, které zmíněnou skládku provozuje, by po plánovaném rozšíření plochy vznikla nová úložná kapacita úložiště o objemu asi 170 tisíc krychlových metrů. Za předpokladu ukládání osmi tisíc kubíků ročně by skládka řešila situaci přibližně na dalších dvacet roků. Odpůrci projektu, ke kterým patří zejména občanské sdružení Kubíkovy Duby, argumentují dosud právě údajným negativním dopadem na životní prostředí.

Jeho předseda Stanislav Lesse hovořil před časem o možné kontaminaci podzemních vod, o zápachu, zahořování odpadu a o dalších problémech spojených s provozem skládky. Vedení města naopak projekt aktivně podporuje. Tím spíš, že z provozu skládky mají Třemošničtí také nezanedbatelný finanční prospěch. „Věřím, že projekt je dobrý a že se nakonec bude realizovat,“ uvedl třemošnický místostarosta František Novotný, který věnoval jeho přípravě hodně úsilí.

Konečné souhlasné stanovisko podmiňuje posudek provedením více než třech desítek dalších opatření. Ta se týkají jak přípravné fáze, tak fáze vlastní realizace stavby a následného provozu skládky. Jde například o vymezení prostorů pro shromažďování nebezpečných odpadů, průběžné sledování kvality vody, rekonstrukci a zvýšení oplocení areálu či o pozdější rekultivaci skládky. K veřejně přístupnému dokumentu se teď může každý vyjádřit v zákonné lhůtě třiceti dnů od zveřejnění.