Zbývá ještě například vybudovat kanalizaci a přeložku vedení vysokého napětí, vytvořit ochranný val, zřídit veřejné osvětlení a provést rozvod jednotlivých médií. „Útočiště by tu podle našich představ mohly nalézt menší firmy, tak do dvaceti zaměstnanců,“ upřesňuje třemošnický starosta Stanislav Peca. Třemošnici už předběžně jedná s několika zájemci.