Městys v Železných horách teď nemůže nabídnout lidem jedinou stavební parcelu. Vzniklou situaci se snaží řešit nový územní plán. Ten je v podstatě hotový, čeká se jen na jeho projednání a případné schválení zdejším zastupitelstvem.

„Bohužel jsme nestačili, a už také nestačíme, projednat dokument do voleb. Předpokládám, že se k územnímu plánu vrátíme krátce po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva, které by se odhadem mohlo konat někdy počátkem listopadu,“ uvádí starosta Trhové Kamenice Pavel Kábele.

Pro rodinnou výstavbu se podle jeho slov jeví jako nejvhodnější zřízení a zasíťování dalších stavebních parcel v lokalitě Svárov. „V letošním roce jsme poblíž dokončili zasíťování jedenácti parcel, ty už jsou ale v současnosti všechny obsazeny.

Ptáme se tedy starosty, co žene stavebníky zrovna do Trhové Kamenice. Vždyť třeba pracovních nabídek tu rozhodně není na rozdávání. Nebo se všichni budoucí majitelé nových domů rekrutují z řad zdejšího obyvatelstva? „Ne, z posledně zmiňovaných jedenácti parcel bylo šest zájemců odjinud. Ale abychom lidi přilákali, snažíme se pozemky nabízet co nejlevněji. Za metr čtvereční jsme dosud požadovali maximálně 130 korun,“ svěřuje se Kábele s jednoduchým, ale zřejmě i docela účinným receptem.

Občané teď naleznou celou vyhlášku o zahájení řízení o územním plánu na úřední desce Trhové Kamenice. Vlastní návrh územního plánu bude do 25. října vystaven k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě městyse, na MěÚ v Hlinsku i na internetu.