"V evidenci úřadu práce bylo ke konci listopadu celkem 2973uchazečů ozaměstnání. To je o72osob více než ke konci října, zároveň ale o746osob méně než ve stejném období předcházejícího roku,“ uvádí Miroslav Panák zoddělení trhu práce a analýz chrudimského úřadu práce. „Na úřad práce se nově přišlo zaevidovat 530uchazečů, zároveň však úřad vprůběhu listopadu 458uchazečů zevidence vyřadil. Počet absolventů se snížil o48na celkový počet 199osob,“ vysvětlujePanák.

Podle jeho názoru je mmožné očekávat, že vnejbližším období dojde kpostupnému dalšímu zvýšení počtu uchazečů. Vzávěru roku lze tedy očekávat určité zvýšení míry nezaměstnanosti. Příčiny je třeba hledat především vsouvislosti spostupným ukončením některých sezónních prací. To se týká například zemědělství nebo stavebnictví. Úřad práce má situaci vokrese detailně zmapovanou a zjeho údajů vyplývá, že na Chrudimsku panují vpočtech lidí bez práce stále výrazné rozdíly. Nůžky mezi počtem volných míst a počtem lidí bez práce se nejméně rozevírají na Skutečsku. Tady na 293žadatelů připadá 233volných míst. Relativně nejméně míst se nabízí uchazečům na Heřmanoměstecku. Stále trvá poptávka po technických profesích. Lidé skvalifikací zámečníka nebo strojního zámečníka mají například kdispozici 148míst.

Vysoká poptávka je ipo číšnících a servírkách. Vtéto oblasti eviduje úřad práce více než šedesát volných míst.Zaměstnání by se na Chrudimsku našlo ipro podobný počet řidičů. Naproti tomu uchazeči nejčastěji poptávají místo administrativního pracovníka. Vtéto oblasti zůstává ale uplatnění velmi těžké.(man)