Vloni byl na průmyslové hale podniku instalován solární systém sdesítkou plochých slunečních kolektorů. „Díky pečlivému monitoringu celé soustavy pro přípravu teplé vody může podnik sodstupem více než jednoho roku vyhodnocovat také úspory, které změna technologie přípravy teplé vody a hlavně instalace solárního systému přinesla,“ uvádí hlavní energetik firmy Miloš Vašulín. „Úspora systému přípravy teplé vody dosahuje bezmála 53procent,“ říká Vašulín. Tím ale úsilí společnosti oúsporu energie a ochranu životního prostředí nekončí.

Vpolovině letošního roku začala montáž druhého solárního systému. Tentokrát jde ozařízení svakuovými trubicovými kolektory pro ohřev vody. Ta je následně využívána vprovozu závodní kuchyně. Technologie je řešena tak, aby nemohlo dojít znějakého důvodu kneohřátí vody. Každý zásobníkový ohřívač má objem 1000litrů, ohřev probíhá plně automaticky a je řízen solárním regulátorem.

Ten podle intenzity slunečního záření reguluje průtok vsolárním systému a podle teploty dosažitelné vkolektorech přepíná mezi prvním a druhým zásobníkem. Voda předehřátá vzásobníkových ohřívačích je vedena do rozvodu teplé vody přes plynové zásobníkové ohřívače Junkers, které ji vpřípadě potřeby dohřívají na požadovanou teplotu.

Nové energetické zařízení firmy bude slavnostně předáno do užívání už tento pátek. Sluneční kolektory a progresívní ohřev vody vETĚ Hlinsko nejsou ojedinělou aktivitou. „Jde ocílenou snahu vedení společnosti, která vede samozřejmě také kreálným ekonomickým úsporám,“ dodává Vašulín. Ikdyž na financování obou projektů nebyla poskytnuta investorovi ani koruna státní dotace, rozhodlo se vedení firem ETA Hlinsko a Regulus Praha na společném projektu a to šíření solární inspirace nejen mezi svými zaměstnanci, ale isměrem kprůmyslovým a ostatním podnikům. Dosažené výsledky obou projektů jsou on-line publikovány na webových stránkách jak dodavatele solární technologie firmy Regulus, tak na stránkách investora projektu firmy ETY. Tak se iETA postupně řadí kpodnikům, jejichž provozy začínají „zelenat“. Tak, jak je tomu ostatně zvykem také vjiných průmyslově vyspělých zemích.