Novotou vonící objekt navštívily desítky pozvaných hostů v čele se senátorkou Miluší Horskou. Ta se ve svém krátkém proslovu zmínila o tom, že dosáhnout na evropské dotace stojí stále více úsilí. Vyhovět podmínkám přidělení finančních prostředků je obtížné a počet dokumentů roste. „Kdo chce realizovat takovýto velký projekt, musí být silný a odvážný," poznamenala Miluše Horská. Jednatel firmy SAVE Pavel Adámek se

evropského úředního šimla nezalekl a díky dobré spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou, podnikateli a spolupracovníky vystavěl regionální školící středisko, které bude sloužit široké veřejnosti. Uskuteční se v něm odborná školení zaměřená na REACH, což je zkratka pro chemickou politiku Evropské unie. Název vychází z jeho obsahu registrace, evaluace (hodnocení), autorizace (povolování) a omezování chemických látek. V České republice vyskytují celkem čtyři taková střediska.

V budově firmy SAVO, která byla vznikla v rekordně krátké době, se budou konat i další kurzy a školení pro získání odbornosti.