Odpoledního jednání se účastnilo šedesát členů cechu a více než deset pozvaných hostů, mezi kterými byli zástupci státních úřadů a kontrolních orgánů – OSSZ, ÚP Chrudim, OSSZ Chrudim, Krajská hygienická stanice, OSA a další. Vzácným hostem byla návštěva Magdy Křivanové, starostky města Hlinsko, která se valné hromady zúčastnila společně se svým zástupcem Pavlem Šotolou. Magda Křivanová mimo jiné hovořila i o společné snaze měst Chrudim a Hlinsko podporovat rozvoje cestovního ruchu v našem regionu.

Obsahem jednání byla zejména volba představenstva cechu na další dvouleté období. Staronovou předsedkyní cechu se stala Zdena Slejšková. Každý z pozvaných hostů vystoupil s informacemi a novinkami ze svého oboru působnosti a odpovídal rovněž na četné dotazy osazenstva valné hromady cechu.