Nakonec se jich ve velkém zasedacím sále radnice sešly víc než dvě desítky.

Dialog je nutný

„Nechceme monolog, ale dialog, náměty, připomínky, kritiku," předeslala hned v úvodu starostka města Magda Křivanová. Krátce informovala o schváleném rozpočtu města na letošní rok, který počítá s několika investičními akcemi. Mezi největší bude patřit oprava střechy a montáž solárního systému na krytém plaveckém stadionu nebo zateplení školky. „Na obě akce jsme získali dotace ze Státního fondu životního prostředí. Rozpočet se ještě bude vyvíjet podle výběru daní a počítáme s opravami některých chodníků a komunikací. Tou první na řadě je příjezd ke sjezdovce," doplnila Magda Křivanová.

Na komunikace kolem města si stěžovala většina přítomných, některé silnice II. a III. třídy jsou po zimě přímo v katastrofálním stavu, a to prakticky všemi směry z města, kromě tahu na Trhovou Kamenici. Křivanová dále připomenula, že se dokončuje druhá aktualizace Programu rozvoje města Hlinska a požádala místní podnikatele, aby se k tomuto dokumentu včas vyjádřili.

Na některé dotazy místních podnikatelů odpovídal šéf chrudimské hospodářské komory Pavel Adámek. Týkalo se to především přístupu k dotačním titulům, prezentaci mimo kraj i v cizině či získávání nových kontaktů a podnikatelských příležitostí.

Jsou i nepoctivci

Kritika zazněla i směrem k některým živnostníkům, kteří nepodnikají v souladu s živnostenským oprávněním nebo k nekalým praktikám asijských obchodníků, kteří nejsou plátci DPH a mají tak proti místním konkurenční výhodu.

„Některé připomínky je třeba řešit víc adresně," reagovala Křivanová s tím, že město se všemi podněty bude zabývat a některé složitější případy bude řešit individuálně a hned na místě přislíbila některé bilaterální schůzky. Zároveň uvedla, že na městském webu bude nová sekce „Podnikatel", kterou mohou všichni využít k bezplatné prezentaci služeb, výrobků a k získávání informací z podnikatelské sféry.

Hlinecká radnice počítá s ještě jedním setkáním – s podnikateli v cestovním ruchu.

Josef Šíf