Hospodářské výsledky byly, zejména z důvodu prodeje části podniku, velmi příznivé. Podstatně se zlepšila i finanční situace společnosti. Výdaje na investice přesáhly 100 milionů korun. Bezmála 20 milionů bylo vynaloženo na opravy. Valná hromada schválila příděl do rezervního fondu. Zisk ve výši 46 798 tisíc korun byl ponechán jako nerozdělený. Schváleno bylo i zvýšení základního kapitálu, svůj podíl na základním kapitálu společnosti navýšilo 28 měst a obcí, kterým budou vydány listinné akcie. Více než miliardový základní kapitál po tomto navýšení činí přesně 1,138.603 tisíc korun.