„Náš postup prověřovala Česká obchodní inspekce, vše je v pořádku,“ tvrdila operátorka Českého telefonního seznamu.

„Kolegyně z účtárny mi donesly fakturu na částku 2998 korun od společnosti Český telefonní seznam. Faktura byla adresována na Městský úřad Chrudim, ale do Tovární ulice. Jelikož tam sídlí městská ubytovna a noclehárna, kolegyně měly za to, že fakturu proplatím já,“ uvádí svou zkušenost pracovnice Městského úřadu v Chrudimi Radka Pochobradská.

„Mně se to ale nezdálo. Věděla jsem, že jsem na ubytovnu a noclehárnu nic neobjednávala. Zavolala jsem i dalším firmám starajícím se o chod ubytovny a noclehárny, ani tam o ničem nevěděli. Rozhodla jsem se tedy, že zavolám na kontaktní číslo firmy Český telefonní seznam. Zde telefon nikdo nezvedal. Proto jsem se chtěla na internetu podívat, zda nemají i jiné telefonní číslo. Našla jsem ale hlavně odkazy na údajné podvodné jednání společnosti,“ dodává Pochobradská.

Ta po dalším zkoumání objevila na dokumentu téměř nečitelnou informaci, ve které se mimo jiné praví: „Listina je nabídkou k uzavření smlouvy dle všeobecných smluvních podmínek na rubu. Přijetí nabídky je vůči Společnosti projeveno úkonem platby. Nehraďte, prosím, pokud o nabízené služby nemáte zájem.“

Redakci se do Českého telefonního seznamu dovolat podařilo. „Náš postup prověřila Česká obchodní inspekce, vše je v pořádku,“ zašvitořila operátorka.

K etice jednání společnosti se nevyjádřila. A tak pamatujte: Než zaplatíte, čtěte. Třeba s lupou!