Podoba i služby školy se v průběhu času nejrůznějším způsobem proměňovaly. Učiliště v současnosti pořádá také pravidelné výstavy i odborné přednášky pro mládež a pro dospělé, nabízí poradenské služby, ale i možnosti ubytování a stravování.

Vzniklo tu i stále dotvářené a obohacované včelařské arboretum, jehož hlavním cílem je shromáždění zdrojů včelí pastvy a seznamování s nimi jak včelařů tak i široké veřejnosti. Dětem a mládeži má návštěva v arboretu napomoci k pochopení významu včel i k pochopení složitých vztahů v ekosystémech a k vytváření vztahu k přírodě.