Dva z těchto zaměstnanců získali pracovní uplatnění ve společnosti Plastkov, kam nastoupí od června. Zároveň nebyla prodloužena pracovní smlouva na dobu určitou u sedmi pracovníků. Tyto kroky jsou důsledkem restrukturali­zace firmy.

Tomáš Fencl, předseda představenstva a generální ředitel, ke změnám uvedl: „Pro udržení značky ETA je nezbytná postupná restrukturalizace celé společnosti. Právě proto jsme před měsícem zjednodušili naši organizační strukturu a snažíme se zefektivnit chod celé společnosti. S tím bohužel souvisí i některé nepopulární kroky. Musíme ale reagovat na měnící se potřeby zákazníků a podmínky na trhu. Do budoucna se chceme více soustředit na výzkum a vývoj nových produktů včetně řízení kvality a designu.”

Před měsícem firma ETA propustila obchodního, finančního a provozního ředitele. Odešli i někteří pracovníci z marketingu, obchodu a administrativy.