Často se stává, že jsou svíčky přilepeny na věnec, nebo jsou pomocí drátu či hrotu zapíchnuty přímo do korpusu. Ten bývá z pěnového polystyrenu nebo ze slámy, tedy z hořlavých materiálů. Věnce bez ochranných mističek pod svíčkou lidé přesto kupují, bývají totiž levnější. Při domácí výrobě nepoužívejte dlouhé svíce. Ty padají a může se od nich vznítit cokoliv.

I samotné lepidlo je hořlavé. Pokud nemusíte, svíčky nezapalujte, nebo je na věnec vůbec nedávejte. Věnec s hořícími svíčkami by se neměl nechávat bez dozoru, vždy by měl být umístěn v dostatečné vzdálenosti od nábytku a záclon. Na stole by měl stát na nehořlavé podložce nebo na kameninovém či porcelánovém talíři.