Optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji byla skutkem, který svým tvůrcům, jak se lidově říká, „utekl“.

Stálé odkládání

Připomínky ze strany starostů, zaměstnavatelů, školských zařízení a hlavně cestujících k aktuálním jízdním řádům měly být přivedeny k životu již od 4. března. Datum se však posunulo na 1. dubna.

Ke zlosti cestujících se teď dozvídáme, že definitivní podoba jízdních řádů je plánována až na 10. června. Možná by se mohla položit otázka: „Kterého roku?“.
Evidentně se jedná o novodobý fenomén v řešení problémů, které nastaly – v jejich odsouvání, možná zametání pod koberec. Hlavně ať vina spadne na někoho jiného.

Cestující rukojmími

Bohužel, cestující zůstávají nedobrovolnými rukojmími, kterým nezbývá nic jiného než čekat na změny, mrznout na zastávkách autobusů a ztrácet drahocenný čas.

Už samotný velkorysý záměr, naplánovat a propojit objednávaných 18 milionů kilometrů autobusových spojů v Pardubickém kraji tak, aby vyhovovaly současným potřebám cestujících, bylo za necelý rok téměř nemožné.

Několikrát jsem poukazoval na fakt, že změny dopravních spojů měly být projednávány před samotnou realizací mnohem delší dobu a s ohledem na široké spektrum potencionálních cestujících.

Chápu, že je tu opět volební rok, vládnoucí strany se chtějí ukázat jako aktivní zástupci lidu, ale některá rozhodnutí jsou prostě časově náročná a nesmí se odfláknout. Doby, kdy se poroučelo větru a dešti, jsou již naštěstí téměř zapomenuty a selský rozum se využívá také jen po troškách.

Ať žijí ankety!

A to ani nemluvím o nesmyslných anketách. Ty jsou dílem náměstka hejtmana Jana Tichého, zodpovědného za dopravu a investice v Pardubickém kraji. Daňové poplatníky stojí nemalé peníze.

Občané kraje měli možnost odpovědět na otázky typu: „Jste spokojeni se stavem silnic v kraji a myslíte, že by se mělo více investovat do jejich oprav a že by si kraj měl vzít miliardový úvěr?“.

Na to si musí správný hospodář odpovědět sám, protože by měl jako dobrý správce veřejného majetku znát nejlépe jeho stav.
Říká se, že není špatných odpovědí, ale hloupých otázek. Bylo mně div ne k pláči, když jsem ale jako starosta města zjistil, že už tu na úřadě máme další dávku anketních otázek podepsaných krajským radním Janem Tichým.

Váhy – ano či ne?

Nyní lid dostal možnost rozhodnout, zda Pardubický kraj zakoupí váhy pro vážení přetížených nákladních vozidel. Sice nám poslanci v Praze ještě nerozhodli o znění zákona, který tuto možnost krajům svěří, ale občané v Pardubickém kraji již vyplňují anketní lístky.

Jaký je závěr? Alespoň už z prohlášení pana náměstka víme, že za všechny chyby v jízdních řádech nese zodpovědnost organizátor regionální dopravy, odborná firma OREDO z Hradce Králové, kterou osobně doporučil a vybral.

Také víme, že od června si už možná nebudou autobusy a vlaky ujíždět.
Stále ale není jasné, zda budou vyhovovat cestujícím.

A kdo chytí horký brambor v podobě nesmyslné ankety na vážení nákladních aut?

Petr Tupec, ODS, zastupitel Pardubického kraje, starosta Horního Jelení