Rozdělení hlinecké firmy zdůvodnil její vlastník, společnost Benson Oak, tím, že oba subjekty budou mít na trhu samostatně větší šanci. Investiční společnost nezastírá, že firmu v budoucnosti možná prodá. A že bude snazší najít kupce pro každou z obou částí zvlášť. Investor chce ale prodávat firmy zdravé. Značka ETA má znovu vybojovat ztracenou pozici na trhu a více se prosazovat v tuzemsku i v zahraničí. ETA má také významně zvýšit tržby. Od firmy Plastkov očekává majitel zvýšení efektivity.

Poslední změny ve struktuře firem přidělávají starosti zdejším odborářům. „Abych řekla pravdu, vůbec z toho nemám radost. Bývalá ETA jako celek byla zisková. Rozdělení podle mě znamená větší ohrožení podniku. ETA bude mnohem více vystavena například tlaku čínské konkurence,“ uvádí předsedkyně zdejší odborové organizace Alena Šírová. „Majitel také uvádí, že se zjednoduší řízení obou podniků, které mají odlišný výrobní program. A že se tak zamezí vzniku jakési třetí, zatřešující byrokratické a řídící struktury. Já mám ale dojem, že dva zcela samostatné podniky už teď přinášejí podstatné zvýšení administrativy. Takové, jaké tu dosud nepamatuji,“ líčí zástupkyně odborářů současný stav. Ozývají se prý i připomínky zaměstnanců, zda mají všichni nově příchozí řídící pracovníci dostatečnou kvalifikaci a řídící schopnosti. „Podle dosavadní kolektivní smlouvy byli zaměstnanci zainteresováni na dosažení dobrého hospodářského výsledku. Teď má dojít k velkým investicím, na dvojnásobek se zvýší třeba náklady na právní či auditorské služby. „Obáváme se toho, že ve změněné situaci se náklady natolik zvýší, že dosažení dobrých hospodářských výsledků bude nereálné. Tak by se lidé museli rozloučit třeba s částí pohyblivé složky mzdy,“ dodává Alena Šírová.

Ředitelka Plastkovu Lucie Baleková výhrady odborářů odmítá. Rozdělení bývalého podniku považuje za krok správným směrem, který se nakonec všem vyplatí. „Co se týče administrativy, nepřijali jsme žádné nové pracovníky. Obavy odborářů jsou zcela zbytečné, vůbec nevím, o jakém nárůstu administrativy vlastně hovoří. Oslabení firem se nebojíme. Je přece jasné, že zmíněné dělení bylo učiněno ze zcela opačných důvodů. Prosperita rozdělených firem se musí zvýšit,“ vysvětluje Baleková. Podle jejích slov se lidé nemusí o práci bát. „Hromadné propouštění rozhodně nechystáme. Co se týče investic do firem, jsou prostě nevyhnutelné. Určitě nebudeme zbytečně utrácet, ale jak dopadne hospodářský výsledek, a tom by bylo předčasné hovořit,“ uzavírá Baleková.

Odboráře i vedení firmy čeká zřejmě v Hlinsku ještě dlouhý dialog. Obě strany se mu ale nevyhýbají. O budoucnosti rozděleného podniku by tedy bylo předčasné spekulovat, rozhodne čas.