V průběhu loňského roku dosáhly naměřené koncentrace hranice jedné desetiny mikrogramu na litr vody. Tato hodnota je přitom mezním limitem, stanoveným vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Obsah pesticidů atrazinu a desethylatrazinu je kolísavý a překračuje uvedenou hodnotu v závislosti na dešťových srážkách. „Jsme pevně přesvědčeni, že kontaminace podzemních vod je způsobena intenzivní zemědělskou činností v okolí jímacího území. Roli hraje i propojení povrchových a podzemních vod intenzivním zřizováním vrtů pro individuální odběry a pro instalaci tepelných čerpadel,“ uvádí Petr Jirků, ředitel Vodárenské společnosti Chrudim.

Kontaminovanou vodou jsou kromě lidí v Heřmanově Městci zásobováni i obyvatelé Třemošnice, Ronova nad Doubravou, Prachovic a mnoha dalších obcí. O záležitosti byly informována Krajská hygienická stanice Pardubického kraje. Na její podnět byla pracovníky Státního zdravotního ústavu v Praze vypracována riziková analýza. Jejím cílem bylo stanovení maximální povolené koncentrace, která neovlivní zdraví odběratelů. Na základě analýzy byla vodařům povolena výjimka z limitu na dobu tří let, ve které byl stanoven nový limit na pět desetin mikrogramu na litr. „Voda však není vhodná na přípravu kojenecké stravy,“ doplňuje Petr Jirků.

Účinky látek na zdraví člověka ale dosud nebyly detailně prozkoumány. „Podle zjištění Státního zdravotního ústavu může při akutní náhodné expozici dojít k dráždění očí a pokožky, bolestem na prsou, přidružit se může i nevolnost či závratě,“ říká technolog vodárenské společnosti Jiří Novák. Problém s pesticidy by měl zmizet po plánovaném propojení vodovodu Heřmanův Městec se skupinovým vodovodem zásobujícím Chrudim. Parametry těchto zdrojů vody dovolují bez problémů napájet celou dotčenou oblast. K tomuto propojení by přitom mělo dojít už za dva roky. Vodaři zahájí také jednání se zemědělskými provozy a orgány státní správy. Jejich cílem by mělo být nalezení takových opatření, která zabrání dalšímu zhoršování současného stavu.