Pokud se tato nepříjemná situace stane, odběratel vody musí počítat s tím, že poškození zaplatí ze svého. A ještě bude na opravu čekat do doby, než se oteplí.

Povinností odběratele je chránit vodoměr před poškozením a mrazem, stanoví to obchodní podmínky Vodárenské společnosti Chrudim. Ta doporučuje dohlédnout na to, aby vodoměr, který je umístěn v šachtách či nevytápěné části domu, byl zaizolován nepromrzajícím materiálem či polystyrénem. Toto upozornění se týká především majitelů rekreačních objektů, ale i majitelů objektů ve městech.

„Pokud dojde k zamrznutí vodoměru a následkem toho k roztržení těla vodoměru, je nutná jeho výměna, která je plně hrazena majitelem vodovodní přípojky. Odběratel by si měl také uvědomit, že zamrzlý vodoměr lze opravit až po rozmrznutí přilehlých částí potrubí vodovodní přípojky. Do doby opravy zůstane zákazník bez dodávky pitné vody,“ uvádí technický náměstek Petr Kavalír.

Náklady spojené s výměnou vadného vodoměru se pohybují podle platného ceníku Vodárenské společnosti Chrudim, a.s., v současné době je to částka 1600 korun.

„Pokud majitel objektu provede podle našeho doporučení minimální opatření, tedy izolaci nepromrzajícím materiálem, nemělo by k poškození vodoměru dojít,“ zdůrazňuje závěrem náměstek Petr Kavalír.