Pokud by se ukázalo, že podloží umožňuje energetické využití, byly by následně provedeny vrty ještě podstatně hlubší. Pět tisíc metrů pod povrchem by mohl být v této lokalitě využit zemský potenciál pro výrobu energie. Princip je jednoduchý: do vrtů se vhání voda, která se v hloubce zahřeje průchodem přes rozpálené pukliny v hornině. Ty fungují jako výměník tepla. Voda se ohřeje na teplotu vyšší než 150 °C a vzniklá pára je pak čerpána na povrch. Jedná se o uzavřený okruh, voda se po využití v turbíně a následném ochlazení vrací zpět do zemského nitra. „Pokud by byl projekt úspěšný, mohlo by město získat vlastní a velmi významný zdroj elektrické energie i tepla. Tepla by bylo tolik, že bychom jím mohli zásobovat třeba i nedalekou Chrudim,“ říká heřmanoměstecký starosta Aleš Jirouutek.

Podmínkou bylo vložit do projektu 150 tisíc korun z městského rozpočtu. Návrh ale neprošel o jediný hlas. „Velmi mne to mrzí, já osobně jsem projektu fandil. Pro některé zastupitele byla myšlenka na vlastní zdroj energie asi příliš hezká na to, aby jí dokázali uvěřit,“ dodává heřmanoměstecký starosta.

Hlasováni se kromě několika zdejších zastupitelů zdržela i místostarosta Zdeňka Sedláčková. „Neumím posoudit, nakolik je projekt opravdu proveditelný a pro město výhodný. A nejsem se svými pochybnostmi sama. Podle mne měl být záměr projednán předem minimálně při pracovním zasedání zastupitelů. Každý by si pak mohl najít vlastní argumenty pro a proti a v klidu se rozhodnout,“ říká Sedláčková.“Na druhé straně sto padesát tisíc jsou pro město také dost významné peníze. Jejich využití je proto třeba opravdu pečlivě zvážit,“ dodává místostarosta.