Lépe dopadl jen Plzeňský kraj a pochopitelně Praha jako vítěz žebříčku. „Podobně jako Královéhradecký kraj dokázal i Pardubický navázat na svou průmyslovou tradici. Region získává na své investiční atraktivnosti zejména díky své metropoli, kde je významně přítomno vysoké školství a výzkum. Kraj má rovněž vysoký podíl sektoru informační a komunikační technologie na celkové zaměstnanosti, vyšší už je jen v Praze,“ vysvětluje Pavel Javorský z MasterCard Europe.

Oba východočeské kraje podle studie nabízejí velké množství průmyslových a rozvojových zón. Královéhradeckému kraji pomohlo také dobrá napojení na Prahu.

V předešlé studii MasterCard si dobře vedla i samotná města Hradec a Pardubice.
Více o tom čtěte zde.

V žebříčku dopadly naopak nejhůř regiony severních Čech, severní a střední Moravy a také kraj Vysočina.

Srovnání krajů podle socioekonomické úrovně:

Srovnání krajů podle investiční atraktivnosti:

Jak byl projekt zkoumán?

Projekt MasterCard česká centra rozvoje 2009 navazuje na úspěšnou světovou studii MasterCard Worldwide Centres of Commerce 2009 a analyzuje česká města a kraje podle komplexní metodiky připravené expertním týmem Vysoké školy ekonomické v Praze. Cílem bylo, aby koncept a metodika vycházely z globální studie, avšak byly přizpůsobeny podmínkám na českém trhu. Projekt byl realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a analyzuje 14 krajů a 24 nejvýznamnějších měst v ČR.

Vyhodnocení v rámci projektu MasterCard česká centra rozvoje 2009 probíhalo v následujících oblastech: zhodnocení intervencí veřejného sektoru; ekonomická stabilita jako předpoklad pro rozvoj podnikání, finanční toky a poptávkové stimuly v podnikání, business centra a znalostní společnost, kvalita života. V letošním roce byl k hodnocení připojen také velmi významný indikátor, „investiční atraktivnost měst a krajů jako zásadní faktor regionální konkurenceschopnosti.“