Obyvatelé a průmyslové zóny Pardubic se dočkají spolehlivějších dodávek elektrické energie. Venkovní vedení vysokého napětí, které se táhlo v délce osmi kilometrů po levém břehu Labe, se během letošního podzimu přesunulo pod úroveň jeho hladiny.


Západní trend

„Vedení trasy vysokého napětí podzemí je trendem v řadě západních zemí. Kabely tak nenarušují okolní krajinu, zvyšuje se cena stavebních pozemků a především je vedení odolné vůči atmosférickým vlivům jako větru, námraze a sněhovým bouřím, jež jsou nejčastějšími viníky výpadků dodávek elektřiny,” uvedla mediální manažerka Lucie Stejskalová.

Tříetapový projekt přesáhl náklady 70 miliónů korun. „Rozsah stavby a technické řešení kabelového vedení vyžadovalo nasazení speciálních technologií,“ uvedl Karel Jež za společnost VČE - montáže, která stavbu realizovala. „Způsob vedení stavby byl velice šetrný k okolní krajině. Kabely byly pod hladinu Labe ukryty pomocí bezvýkopové pokládky. To znamená, že jsme vlastně podvrtali dno pod hladinou řeky, kde byla následně položena nová trasa kabelu, a vše jsme zase uvedli do původního stavu,“ doplnil Karel Jež.

Na území, kde bylo kabelové vedení přesunuto do podzemního výkopu, je v budoucnu plánována bytová výstavba. Noví obyvatelé se tak mohou těšit na nerušený výhled do krajiny. Žádný a nejen estetický strašák v podobě sloupů a drátů už hrozit nebude.

Debata o výhodách a nevýhodách ukrytí sítí vysokého napětí v podzemí probíhá v řadě zemí. Zároveň se ukázalo, že zatímco v minulosti bylo vybudování podzemního vedení 18krát až 30krát dražší než výstavba vedení venkovního, je rozdíl dnes znatelně nižší - náklady na vybudování podzemního vedení jsou už jen dvojnásobkem až trojnásobkem běžné ceny.

Téma i ve Státech

Budování sítí vysokého napětí podzemí je často diskutovaným tématem i přes oceán. Ve Spojených státech, zvláště po hurikánu Irene, jenž během několika hodin zcela poničil venkovní distribuční síť a odřízl celé regiony na několik týdnů od dodávek elektřiny, se stále více hovoří o „inteligentní revoluci v elektrických distribučních sítích“.