Kvůli porušení léčebného režimu přišlo letos o celou nebo aspoň o část nemocenské už 360 Východočechů. Takovýmto trestem skončila každá 44. kontrola nemocenské. Vyplývá to z údajů za první tři čtvrtletí letošního roku, které zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Celorepublikově kontroloři vzali nebo snížili nemocenskou 2549 lidem. „Postihů bylo uloženo o 538 víc než ve stejném období loňského roku,“ řekla mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Kontrolu dodržování léčebného režimu provádějí pověření zaměstnanci ČSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce či zaměstnavatele. Prokazují se „průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Práceneschopní občané jsou povinni prokázat svou totožnost a předložit průkaz práceneschopného pojištěnce, do kterého kontrolor napíše datum, čas kontroly a podepíše se.

Pokud kontrolor zjistí podezření z porušení režimu, ČSSZ předá záznam o kontrole kontrolovanému, jeho ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Podezření se následně ověřuje ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem.

Jestliže se potvrdí, že režim byl skutečně porušen, zahájí Správa sociálního zabezpečení řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Za závažné porušení může uložit dokonce pokutu až do výše 10 000 korun.

V celém Česku provedla ČSSZ v lednu až září přes 141 tisíc kontrol, to je asi o 36 procent více než ve stejném období roku 2009.

Kontroly dodržování nemocenské za první tři čtvrtletí a počet postihů

(kim, čtk)