Zateplovat nemusíte jen kvůli nákladům na vytápění, lepší tepelná izolace pomáhá také potlačit plísně, a to i ty skryté například pod parapety a podlahou nebo okolo oken. Zateplení zároveň zvýší povrchovou teplotu stěn a oken, a v zimních měsících tak odstraní problém nepříjemně chladných zdí. Na druhou stranu pomáhá snižovat teplotu v domě nebo bytě v době letních veder.Dalším argumentem pro zateplení je fakt, že zastaví případnou současnou destrukci objektu. Ta je problémem především u starších panelových domů a objektů. Jedná se například o korozi vnitřní výztuže obvodových panelů nebo mrazové trhlinky v obvodovém plášti.

Spojte víc prací

Výhodné je spojit zateplování s opravou omítky, oken či krytiny. Nejen že se tím sníží náklady, které by bylo třeba vynaložit na zateplení a opravu, pokud by se prováděly zvlášť, ale zlepší se tím i celkový vzhled objektu. To se hodí zejména v případě, že vás přímo v místě podnikání navštěvují zákazníci. Roman Šubrt ze sdružení Energy Consulting (www.e-c.cz) vypočítává, že pokud byste zateplovali dům s výbornou omítkou, vyjde vás metr čtvereční zhruba na 1400 korun, jestliže ale zateplení spojíte s opravou omítky a parapetů, klesnou náklady na samotné zateplení na 400 korun za metr čtvereční.

Že zateplování je nejefektivnějším opatřením při úsporách energií, vyplývá i ze studie vypracované pro Evropskou izolační platformu. Podle ní by se vhodnými opatřeními, mezi něž patří také izolace budov, mohlo ročně v celé Evropě ušetřit 270 miliard eur.

Využijte audit

Jak jsou na tom se zateplením právě vaše firemní prostory, zjistíte prostřednictvím energetického auditu. Ten prověřuje hospodaření s energiemi, navrhuje úsporná opatření a hodnotí jednotlivé návrhy z hlediska ekonomického, ekologického i technického. Pokud chcete žádat o státní dotaci na zateplení, je pro vás navíc takový audit povinný.

Energetický audit mohou vypracovat pouze osoby s příslušnou kvalifikací, které jsou zapsány v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu. K dispozici je na adrese www.mpo.cz v sekci Energetika a suroviny, najdete ho pod záložkou Úspory energie.

Špatně zateplený objekt ale můžete poznat i sami. Roman Šubrt upozorňuje, že špatně je na tom v podstatě každý objekt postavený do roku 1995, který nebyl dodatečně zateplen, ale také komerční novostavby. „Stavitelé komerčních či developerských projektů šetří na materiálu a jimi postavené stavby většinou splňují jen ty nejnižší limity,“ varuje.

V orientaci vám může pomoci také energetický štítek stavby, který klasifikuje její stavební řešení do sedmi kategorií od velmi úsporné (A) po mimořádně nehospodárnou (G).

Podle Šubrta se místo, na němž by bylo vhodné tepelnou izolaci provést, najde prakticky na každém objektu. Může jím být třeba strop nad garážemi nebo stěna mezi vytápěným objektem a nevytápěným skladem.

Do měsíce hotovo

K zateplení se používá celá řada izolačních materiálů, například polystyrén, minerální vlna, perlit nebo desky z dřevité vlny a cementu.
O tom, jaký materiál se na danou stavbu použije, rozhoduje řada faktorů, například tepelná vodivost, propustnost, hmotnost, pevnost, nasákavost, hořlavost, toxicita a samozřejmě cena.

Samotné zateplení není nijak náročnou záležitostí. Pokud se správně naplánuje, může být vše hotovo i během tří týdnů. Jestliže běžný chod firmy probíhá jen uvnitř budovy, nemusí ho zateplovací práce ani nijak výrazněji ovlivnit. Problém může nastat, pokud často využíváte manipulační prostory v okolí objektu. Pak záleží na domluvě s firmou, která zateplení provádí.

Nechte se dotovat

Zateplení je investice, která se vám na ušetřené energii rychle vrátí, přesto na něm můžete ušetřit ještě víc. Až do roku 2013 totiž ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) dotace mimo jiné i na zateplení objektů určených pro podnikání.

Malí, střední i velcí podnikatelé mohou o dotace žádat přes program Eko-energie. Nové kolo tohoto programu by mělo začít na podzim letošního roku (www.mpo.cz; www.czechinvest.org).

Pozor na podmínky

Podmínkou je, aby byl projekt na zateplení realizován na území České republiky, ale mimo území Prahy. Pokud chcete získat dotaci, ale objekt si pouze pronajímáte, musíte mít pronájem zajištěn alespoň na tři roky u malého a středního podniku a na pět let u velkého podniku, a to od data předpokládaného ukončení projektu.

Práce na projektu nesmějí začít před potvrzením takzvané přijatelnosti projektu, tedy dnem, kdy poskytovatel nebo příslušná agentura písemně potvrdí, že žádost splňuje podmínky přijatelnosti programu.

V prvním kole programu Eko-energie se dotace pohybovaly v rozmezí od 500 000 až do 100 milionů korun, a to ve výši 30 až 60 procent výdajů. Dotace se vyplácely zpětně, což je pravděpodobné i do budoucna.

Kudy uniká teplo
Na tepelných ztrátách budov se nejvíc podílejí obvodové zdi, a to 35 procenty. Střechou uniká 25 procent tepla, podlahou a dveřmi 15 procent, zbylých 10 procent tepla se ztrácí okny.

Zdroj: Sdružení EPS ČR
Zateplit můžete i stará okna
Vzhledem k izolaci bývají jedním z nejslabších míst domu okna. Teplo neuniká jen zasklením nebo špatně izolovaným rámem a okenními křídly, problémem je také časté větrání. Tepelné ztráty můžete minimalizovat buď krátkým intenzivním větráním, nebo centrálním větráním s rekuperací tepla (vzduch odváděný z místnosti ohřívá vzduch čerstvý, který je do místnosti přiváděn). Starší okno můžete izolovat také nalepením tepelně odrazové fólie, výměnou obyčejného skla za pokovené nebo přidáním dalšího skla.


ZDENKA BUREŠOVÁ, TEREZA TICHÁ