„Úroveň projektů se stále zvyšuje a někdy je obtížné vybrat ty nejlepší. Růst zájmu o granty odráží stálý zájem veřejnosti o využívání obnovitelných zdrojů energie jak z řad jednotlivců, tak významných firem v České republice,“ uvedl předseda Rady Zelené energie, profesor Josef Tlustý, vedoucí katedry energetiky FEL ČVUT.

V regionu východních Čech získala částku 600 000 Kč obec Ktová na projekt „Rekonstrukce topení“. Cílem tohoto projektu z oblasti výstavby je ekologizace vytápění z pevného paliva na biomasu. Změna se týká objektu bývalé školy, která nyní slouží jako ozdravné školicí centrum pro handicapované občany z celé České republiky. V objektu je nutno demontovat staré rozvody, nahradit je novými, a provést výstavbu nového komína. Zároveň bude také pořízen nový kotel uzpůsobený na spalování biomasy.

„Máme radost ze zájmu veřejnosti o odběr Zelené energie. Jak ukázal screeningový průzkum veřejného mínění z listopadu loňského roku, spontánní znalost značky Zelená energie prokázalo plných 10 procent dotázaných,“ uvedl Milan Mika ze společnosti ČEZ Prodej. Vloni odebrali zákazníci téměř 43 GWh Zelené energie, ve srovnání s rokem 2007 se tak odběr zvýšil o 30 %.

Na konci roku 2008 se k Zelené energii přihlásilo 1815 zákazníků, z toho 1683 domácností, 88 maloodběratelů z řad podniků a 44 velkoodběratelů. Od roku 2005 se jejich celkový počet zvýšil pětkrát. Největší zásluhu na tom má padesát velkoodběratelů, mezi něž patří tak významné firmy, jako například hlinecká ETA, Vodafone ČR, Body Basic, s.r.o., DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Ski areál Špindlerův Mlýn nebo Komerční banka.

O finanční příspěvek z Fondu Zelené energie se mohly ucházet pouze projekty zaměřené na financování vědy a vzdělávání v oblasti využívání obnovitelných zdrojů, na související výzkum a vývoj, školství, výstavbu zařízení apod. Šanci měly projekty neziskového charakteru. Výše poskytnuté finanční podpory je u výzkumu a výstavby obnovitelných zdrojů limitována částkou jeden milion korun na projekt. U osvětových a vzdělávacích programů poskytuje Rada nejvýše 500 tisíc korun na jeden projekt. Žádost o příspěvek mohly od října do konce loňského roku podávat vědecké instituce, školy, neziskové organizace, občanská sdružení, samosprávy a další organizace.

Peníze do fondu plynou z prodeje produktu Zelená energie, který si mohou objednat zákazníci Skupiny ČEZ v celé ČR. Odběrem Zelené energie vyjadřují svou odpovědnost k životnímu prostředí a podporu ekologickým aktivitám. Zákazníci za odběr Zelené energie platí k běžné ceně elektřiny podle zvoleného produktu z každé odebrané kilowatthodiny navíc symbolický „zelený desetník“, druhý „zelený desetník“ přidává Skupina ČEZ.

(el)