„Myslím, že od tohoto roku jsou zvýhodněni pouze živnostníci svysokými obraty. Úprava daní mohla být efektivnější a lépe rozložená,“ říká Ladislav Machač, chrudimský živnostník voboru správy sítí a servisu počítačů.

Díky reformě zanikla povinnost platit minimální daň. Toto opatření se týká všech drobných podnikatelů. „Zrušení minimální daně je spíše populistický krok, neboť se opět zvedla administrativa. Například slibované daňové přiznání na jeden list papíru se také doposud neuskutečnilo,“ podotýká živnostník.

Nové podmínky pro podnikatele jsou nyní výrazně jednodušší, s ohledem na zrušení mnoha výjimek. Tyto výjimky leckdy nepřiměřeně zvýhodňovaly některé skupiny podnikatelů. „Co bych ocenil, je možnost větší komunikace súřady elektronickou formou. Vsoučasné době to sice jde, ale většina podkladů se musí ještě dodat vpísemné podobě. Je to dost zatěžující a tím pádem veškerá komunikace súřady touto formou ztrácí smysl,“ říká Machač.

Reforma financí má přinést i značné zjednodušení zákonů. Poslanci se snažili i o sjednocení předpisů pro živnostníky, skoro ve všech oblastech. „Myslím, že to potrvá ještě několik let, než se vtom někdo skutečně vyzná. Někdy má vnaší legislativě trochu chaos i daňový poradce, leckdy i právník. A to by měli být odborníci. Pevně věřím, že se podaří vše zvládnout a přiblížíme se vyspělé Evropě i vpodmínkách pro drobné podnikatele. Nyní došlo spíše kúpravám a zvýhodnění živnostníků a podnikatelů svelkými obraty, a to i vmožnosti daňových odpisů. Typický příklad je možnost odepsání luxusních vozidel od základu daně, “ dodává Ladislav Machač.