V neděli před polednem vyjížděli profesionální I dobrovolní hasiči na Hlinecko, kde došlo u osady Čertovina k lesnímu požáru. Situaci komplikoval silný vítr, který na Hlinecku řádil stejně jako na většině území republiky. Krátce po poledni se hasičům podařilo požár u silnice ve směru na Krounu lokalizovat. Jednotky postupně provedly dohašení prostoru a zkontrolovaly terén s ohledem na možný výskyt dalších ohnisek ohně.

Hořelo i u Výsonína a Leštinky

Na Chrudimsku hasiči likvidovali dva požáry vzniklé rozfoukáním ohnišť po spalování klestu. Druhý požár byl ohlášen ve 12.21 hodin a nacházel se v katastru obce Lukavice, místní části Vysonín u rybníka Zaháj na ploše přibližně 100 x 80 m. "I tady došlo k rozfoukání ohnišť po spalování klestu s tím rozdílem, že se požár rozšířil do podrostu s vysokokmenným porostem smrku a došlo zde k poškození zhruba sedmi vzrostlých smrků," uvedla tisková mluvčí HZS Pardubického kraje Vendula Horáková.

U požáru zasahovalo pět hasičských jednotek, které ho dokázaly zlikvidovat ve 13.22 hodin. Místní jednotka hasičů zůstala na místě události na dohled, aby nedošlo k opětovnému rozhoření. Škoda na stromech byla předběžně vyčíslena Lesy ČR na 4,5 tisíc korun.

Ve 12.33 hodin likvidovali dobrovolní hasiči ze Skutče a Chrasti požár lesa u Leštinky na Chrudimsku. Jednalo se o rozlohu lesa 30 m2.

ČHÚ varuje před suchem a větrem

Právě v těchto dnech vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, ve které upozorňuje na sucho s nebezpečím požárů prakticky na celém území republiky.

"Stačí chvilka nepozornosti, špatné uhašení ohně nebo odhozený nedopalek cigarety a dojde k požáru. Za těchto okolností hasiči lidem důrazně doporučují chovat se maximálně obezřetně a v blízkosti vysušených porostů např. vůbec oheň nerozdělávat," připojuje tisková mluvčí HZS Pakrdubického kraje Vendula Horáková. "Většina požárů v přírodním prostředí je totiž bohužel způsobena neopatrností lidí - ti nechají např. táborák svému osudu, oheň špatně uhasí, v lese odhodí nedopalek cigarety, případně se snaží vypalovat trávu apod. Příští týden nás pak čeká pálení čarodějnic a hasiči jsou tak stále v pohotovosti," připomíná Horáková.

V souvislosti s nebezpečím požárů by měli lidé dbát níže uvedených zásad:

• Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi, s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených tábořišť míst se nesmí spalovat materiál v lese.

• Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávejte.

• Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.

• Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.

• Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.

• Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.

• Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

• Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

• Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje.