„V přírodě a zejména v lesích doporučujeme nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řiďte se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány,“ uvádí krajská mluvčí hasičů Vendula Horáková s tím, že v případě vzniku požáru hrozí pokuta.