Hořel tu totiž osobní automobil Fiat Uno. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na chladícím systému vozidla. Auto přestalo během jízdy chladit, došlo k rozpálení součástek motoru, poškození elektroinstalace a požáru. Škoda činí 20 000 Kč.