Firma je od loňského října v konkurzu.

Velké riziko

Pneumatiky v areálu firmy SpeNet hořely v červnu 2011. Jejich skládka před požárem podle tehdejších informací sahala do výšky sedmi metrů a měla délku 150 a šířku 60 metrů. ČIŽP dala firmě v roce 2011 lhůtu pro zabezpečení skládky po požáru tak, aby neohrožovala životní prostředí. Podle Cigánkové zbytky odpadů představovaly významné riziko pro půdu, povrchové a podzemní vody i ovzduší a také pro zdraví lidí. SpeNet měl také zajistit likvidaci odpadů po požáru.

Nápravu ale firma ani částečně neprovedla. ČIŽP to zjistila při kontrole loni v květnu a uložila pokutu.

Společnost SpeNet, která se mezitím dostala do likvidace, se odvolala, ministerstvo životního prostředí ale odvolání zamítlo a rozhodnutí ČIŽP o pokutě potvrdilo v celém rozsahu. Pokuty podle Simony Cigánkové vymáhá Celní úřad.

Požár skládky v Boru u Skutče na počátku června 2011 zřejmě způsobili dělníci, kteří na blízké budově spravovali autogenem střechu.

Hustý kouř

Hašení pneumatik trvalo několik dní, zraněn nikdo nebyl. Hustý dým z požáru byl vidět desítky kilometrů daleko. Zhruba 180 obyvatelům Boru několik dní hrozilo, že budou evakuováni do Proseče.