Nejvíce hasiči opět zasahovali u technických událostí 306 (Pardubice 77, Chrudim 63, Svitavy 84, Ústí nad Orlicí 82). Mezi tyto události se řadí vyproštění osob z výtahu, nouzové otevření bytu, měření koncentrací, ale také úniky nebezpečných látek a odstranění nebezpečného hmyzu i technologické pomoci. Koncem července byl nárůst technických událostí navýšen díky lokálním povodním po silných bouřkách.

Během jedenatřiceti uplynulých dní hasiči zasahovali u 125 dopravních nehod v kraji (Pardubice 32, Chrudim 26, Svitavy 27, Ústí nad Orlicí 40). V průběhu prázdninového měsíce likvidovali hasiči 77 požárů (Pardubice 25, Chrudim 16, Svitavy 20, Ústí nad Orlicí 16). Za mírné navýšení požárů mohou i rizikové žňové práce v tomto období. (vh)