Operační důstojník na místo vyslal i dobrovolné jednotky hasičů z Prachovic, Načešic, Heřmanova Městce, Třemošnice a místní jednotku Míčov-Sušice.

Otec majitele domku přikládal do kotle ústředního topení, došlo k vylétnutí žhavých jisker do novin, dřeva a dalšího hořlavého materiálu v těsné blízkosti kotle. Nejprve si toho nevšiml, z kotelny odešel a po návratu zjistil, že v kotelně hoří. Sám se pak snažil požár hasit a přitom utrpěl popáleninu pravé ruky a nadýchal se zplodin hoření. Byl ošetřen zdravotníky ze záchranné služby a převezen do nemocnice v Chrudimi na pozorování.

Škoda na zařízení kotelny byla majitelem odhadnuta na 10 tisíc korun. Hasičům se podařilo uchránit hodnoty rodinném domě ve výši 2,5 milionu korun. Požár byl zlikvidován v 16.12 hodin.

Hasiči ústy své tiskové mluvčí v této souvislosti připomínají základní povinnost majitelů topidel:

"Průběžně kontrolovat stav topidla, abychom včas předešli závadám s nedozírnými následky. Je samozřejmostí, že sami nejspíše prohlédneme šamotování či připojení kouřovodů, které musí splňovat poměrně přísné požadavky (musí stoupat ve směru tahu spalin, při délce větší než 2 metry musí být pevně zakotveny, jednotlivé díly musí být dostatečně zasunuty do sebe). U spotřebičů na plynná, kapalné paliva a u elektrických topidel si nebudeme dokazovat, co dovedeme sami, ale prohlídku a případné opravy přenecháme odborníkům. Stokoruna, ušetřená na odborné prohlídce, je pochybnou úsporou, jestliže požár následně způsobí statisícové škody.

Při instalaci nového tepelného spotřebiče budeme věnovat náležitou pozornost dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých materiálů, pokud jsme již topidlo umístili, nebude na škodu se přesvědčit o tom, zda jsme se díky neznalosti nedostali do rozporu s technickým předpisem, která u kamen na tuhá paliva předepisuje vzdálenost alespoň 80 cm, u plynových kamen 20 cm a u topidel na kapalná paliva alespoň 40 cm. Tyto hodnoty jsou opravdu minimální a raději je několikanásobně zvětšíme nebo použijeme tepelně izolující desku. Majitelé topidel na tuhá paliva nezapomenou na důležitou maličkost, pod topidlem musí být nehořlavá tepelně izolační podložka, přesahující půdorys na straně přikládacího otvoru nejméně o 30 cm a na ostatních stranách o 10 cm. U sporáků norma vyžaduje vzdálenosti dokonce 60 a 30 cm. Nebudeme se tomu divit, když si představíme, co dovedou vypadlé uhlíky na linoleu nebo na dřevěné podlaze. Výlet do světa norem zakončíme upozorněním na takzvanou lidovou tvořivost při výrobě topidel.

Používána mohou být pouze topidla, která prošla zkouškami a byla schválena k užívání příslušnými orgány. Je jasné, že tomuto požadavku vyhoví pouze výrobky odborných firem – ne však doma na koleně stvořený nástroj zkázy.

A co říci k vlastní obsluze? Ke každému spotřebiči musí být dodán návod k obsluze, který obsahuje pokyny pro obsluhu a regulaci topidla, pokyny pro bezpečné umístění a připojení k odvodu kouře, předepsané palivo, dovolené opravy a seřízení, které smí provádět uživatel a další nezbytně nutné údaje pro bezpečný provoz," připomíná Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje.