O připomenutí nejdůležitější zásady jsme požádali příslušnici chrudimského odboru Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Hanu Šepsovou.

V pondělí vyjížděli hasiči k požáru střechy, který byl nakonec planým poplachem. Jak odhadnu, že nastala ta pravá chvíle volat o pomoc?

V případě potřeby se nebojte na tísňovou linku zavolat, její použití je bezplatné. Buďte si však vědomi, že zneužíváním tísňové linky mohou být blokovány hovory občanů potřebujících pomoc. Používejte proto tísňové linky jen v oprávněných případech, jejich zneužití je trestné.

Řekněte nám prosím konkrétní situace, kdy máme volat hasiče.

Samozřejmě tehdy, pokud hoří nebo jestliže se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé. Telefonujte i tehdy, když jsou následkem živelních pohrom, jako jsou záplavy, vichřice a podobně,, ohroženy životy, majetek či životní. prostředí. Volejte hasiče, když se nemůžete dostat do bytu a hrozí nebezpečí z prodlení. Jsou to situace, kdy je v bytě dítě, starší osoba, případně i tehdy, je-li ohrožen majetek – zapnutá žehlička nebo vařič. Stejné je to i v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody nebo ledu. Další událostí je ekologická havárie a všechny další případy, kdy je ohrožen lidský život.

Když vytočím číslo tísňové linky, co mám říci?

Uveďte co se stalo (požár, dopravní nehoda, únik nebezpečných látek…) a kde se to stalo. (adresa, obec, silnice). Pokud neznáte název, upřesněte místo pomocí orientačních bodů – například u obchodního domu, u odbočky na… , ve směru na…

Určitě řekněte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte. Nikdy nezavěšujte dokud vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve. Je to pro případ upřesnění informací o mimořádné události. 

Zapamatujte si

Důležitá čísla tísňového volání:

150 hasiči
155 záchranná služba
156 městská policie
158 policie ČR
112 evropské číslo tísňového volání