Sympatický a vskutku profesionální velitel čety ukončil služební poměr u HZS Pardubického kraje dnem 30. 4. 2009. K tehdejšímu Veřejnému požárnímu útvaru nastoupil 1. 7. 1975. Zde setrval dva roky a přešel na inspekci požární ochrany do funkce příslušníka na zjišťování příčin požárů. Na tomto úseku dosahoval nadprůměrných výsledků v rámci bývalého východočeského kraje. Současně vykonával i funkci velitele dobrovolného sboru ve Slatiňanech. V rámci organizačních opatření byl kapitán Buřil ustaven v roce 1983 do funkce velitele čety a vykonával ji úspěšně dosud.

„Rád bych touto cestou za HZS Pardubického kraje Vlastislavu Buřilovi poděkoval za dlouholetou precizní činnost, za předávání zkušeností kolegům, za stovky zásahů, kterým velel a v neposlední řadě za kamarádskost, obětavost a spravedlivost. Jedním z ocenění za dlouholetou činnost bylo i vyznamenání medailí HZS ČR za věrnost I. stupně. Zároveň bych rád popřál hodně úspěchů v této náročné práci novému veliteli panu Jaroslavu Žákovi ze Slatiňan,“ řekl ředitel chrudimského územního odboru HZS Pardubického kraje Miroslav Polák.