Nejednalo se ale přímo o požár,ale při svářecích pracích došlo k prošlehnutí plamene od hořáku do měřících hodin na lahvi. Obsluha hodiny ihned odmontovala ,odpustila kyslíkovou láhev a náhle zjistila, že se hřeje horní část acetylenové lahve. Okamžitě pracovníci firmy začali chladit láhev vodou a ze soupravy odstranili kyslíkovou láhev. Současně s tím tuto skutečnost oznámili hasičům. Jednotka hasičů z Chrudimi ihned přijeli a láhev ochlazovali proudem vody do vyrovnání teplot a pominutí nebezpečí možné destrukce.

(vh)