Slouží pro vyprošťování osobních vozidel při haváriích, odtahu padlých stromů a dalších specializovaných záchranářských pracích. Vzhledem k tomu, že lanový naviják představuje významné doplňkové vybavení zásahového automobilu, jež charakter hasebního okrsku Ronovska přímo vyžaduje, schválila Rada Pardubického kraje jeho pořízení z finančních prostředků Pardubického kraje a jeho předání formou daru městu.

Dar včera předal hejtman Radko Martínek. Náklady na montáž elektrického lanového navijáku na vozidlo CAS 25 a související technické úpravy uhradí město Ronov nad Doubravou.

PAVEL KALINA