Přes všechno úsilí, aby bylo včas sklizeno, je nutné se technice věnovat a provádět na ni pravidelné kontroly a údržbu (o provedených opravách a údržbě je nutné vést i prokazatelné záznamy).

"I přesto se někdy stává, že vzniklá závada zapříčiní vznik požáru. Poté si zemědělci jistě uvědomí, že vybavení techniky hasicími přístroji není žádný nadstandard, ale nutná a dobrá věc. Vždyť instalovaný a provozuschopný hasicí přístroj a proškolená osádka kombajnu může zachránit nejen mnohamilionový stroj, ale i několik hektarů pole. V době mobilních telefonů jistě nebude problém případný požár neprodleně ohlásit na tísňovou linku „150“ nebo „112“. Při ohlášení požáru je vhodné i dobře popsat místo a možné příjezdové cesty pro jednotky požární ochrany," radíPavel Nejtek, ředitel odboru prevence HZS Pardubického kraje .
"V červenci letošního roku jsme v rámci Pardubického kraje zaznamenali naštěstí jen tři požáry v zemědělství, což je oproti minulému roku ,kdy hasiči zaznamenali 11 požárů v zemědělství, velice potěšující. Proto, aby zůstalo jen při těchto třech požárech, hasiči žádají zemědělce o zvýšenou pozornost při provádění všech prací souvisejících se sklizní," doplňuje Nejtek.