U bytových domů je původní požární zajištění mnohdy poškozené nebo dokonce nefunkční. „Přičteme-li k tomu i nedbalost řidičů, kteří parkují na úzkých komunikacích a tím ztěžují příjezdy vozidlům integrovaného záchranného systému, zjistíme, že obyvatelé bytových domů jsou mnohdy vystavováni zbytečnému nebezpečí. Konkrétně špatná situace je v tomto směru v chrudimských ulicích Hradištní a Škroupova, také v sídlištích Na Větrníku a Na Šancích,“ informuje Martin Nekvapil z oddělení stavební prevence chrudimského územního odboru Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
Iluzi bezpečného domova vyvracejí statistiky požárů. Nejhorší ztráty jsou na životech, a ty dosahují v bytových a rodinných domech až padesáti procent ze všech usmrcených při požárech. To jsou alarmující údaje.

Nová vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb nabývá účinnosti 1. července 2008. Nově projektovaným rodinným a bytovým domům předepisuje zejména vybavení zařízením detekce a signalizace požáru, hasicím přístrojem předepsané velikosti, a to i do garáže. Další požadavky se kladou na únikové cesty, zejména na omezení hořlavých materiálů.

Je nová vyhláška zapotřebí? Nebo ji pokládáte za zbytečnou? Máte doma hasicí přístroj? Diskutujte a hlasujte v anketě!

„Stavebníci by neměli zákon obcházet. Ať otec zkusí říct svým blízkým, že mu jejich bezpečí nestojí za tři sta korun vynaložených na koupi hlásiče požáru a asi dvanáct stovek za hasicí přístroj,“ dodává Nekvapil.