Jednalo se o požár v motorové části vozu. Řidič se snažil plameny uhasit sám s pomocí vypůjčeného ručního hasícího přístroje. Požár však zcela zlikvidovali až hasiči.

Škoda byla předběžně vyčíslena na 30 000 korun. Příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností technická závada – zkrat na elektroinstala­ci.