„Nechceme nic podcenit, rozhodli jsme se pro toto preventivní opatření na základě informací z Českého hydrometeorologického ústavu, kdy o víkendu očekáváme další nárůst maximálních denních teplot až k pětatřiceti stupňům Celsia s minimem srážek. Žádám všechny občany, aby se tímto nařízením řídili, jde především o jejich bezpečnost,"  informoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Nařízení vymezuje místa se zvýšeným nebezpečí požáru, mezi které patří lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti padesáti metrů, suché travní porosty, plochy zemědělských kultur, ale také například sklady sena, slámy či obilovin.
„Na těchto místech je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící předměty. Nařízení také omezuje vjezd motorovým vozidlům do lesů, ale také na polní cesty či suché travní porosty," upřesnil hejtman výčet omezení.
Nařízení na území Pardubického kraje je platné do odvolání výstrahy Českého hydrometeorologického úřadu, která upozorňuje na nebezpečí požárů.

Informaci hejtmana Pardubického kraje o začátku období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů uveřejnil Krajský úřad Pardubického kraje na úřední desce. Dotčené obecní úřady jsou povinny tuto informaci zveřejnit dle místních zvyklostí.

Markéta Markovicsová