Díky ženské emancipaci postupně nastává rovnost pohlaví, a to v případě žen znamená, že si svou roli mohou dobrovolně zvolit a nikdo jim ji nebude vnucovat. Podle většiny respondentů (42 %) ankety Jak milují Češi má ženská emancipace pozitivní vliv na vývoj partnerských vztahů. Podle 28 procent lidí má rovnoprávnost žen a mužů negativní vliv na vztah a 30 procent dotázaných řeklo, že na to nemá názor nebo že neví.

Podle sexuoložky Laury Janáčkové postupuje emancipace mílovými kroky až do doby, kdy rovnost pohlaví nebere v potaz ani biologický a genetický předpoklad člověka. „Blížíme se k fenoménu, že jsme si sice všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější. Z hlediska vztahů tato forma mění samotnou podstatu vztahu a významně zasahuje do reprodukce (vzrůstající počet reprodukčních center) i vzniku klasických rodin (vzrůstající počet samoživitelek s dětmi, neúplných rodin, rozvodů i single atd.),“ vysvětlila svůj názor Janáčková a dodala: „V dnešní době jsme svědky již jistého druhu diktátu ze strany příliš emancipovaných žen, který se začíná projevovat i v široké sociální rovině včetně politiky, médií, možnosti svobodného projevu atd. To bude mít dříve či později negativní dopad na vztahy mezi muži a ženami.“

close Infografika info Zdroj: DENÍK zoom_in

I když názoru sexuoložky Janáčkové nahrává řada titulků jako „S emancipací to nepřehánějte! Příliš samostatná žena muže odrazuje!“ nebo „Emancipace přinesla ženám osvobození, ale i velké problémy“, fakticky u nás k rovnosti pohlaví nedošlo.

Česká republika má například podle údajů Eurostatu z roku 2016 druhý nejvyšší rozdíl ve výdělcích žen a mužů v EU, to znamená, že české ženy si vydělají o 21,8 % méně než čeští muži. Nutno dodat, že za stejnou práci.

„V takové situaci je podle mě nefér strašit emancipací a jejími důsledky, když vidíme, že si jako ženy vyděláme méně. Od toho se totiž odvíjejí další věci. Jak si chcete spravedlivě rozdělit role, například starost o domácnost nebo o dítě, když váš partner vydělává více, protože mu to umožňuje systém. Tím pádem zůstanete doma vy jako žena, protože je to výhodnější pro rodinu,“ řekla Markéta D. z Prahy.

Podobný názor má i Vojtěch V. z Ostravy. „Neřekl bych, že se emancipace projevuje třeba v politice nebo že jde o nějaký diktát. Ve vztazích by to mělo být samozřejmé, jde totiž o partnerství, kde by měli být rovnocenní partneři. Je to o domluvě, a ne o společenském diktátu, který bude říkat, že žena bude submisivní, zůstane doma a bude vařit a uklízet,“ vysvětlil osmadvacetiletý Vojtěch.