To, že muži mají ke sledování pornografie více pozitivní vztah než ženy, je rozšířenou domněnkou, kterou navíc přiživila řada studií. Podle nich je mužské sexuální vzrušení více orientováno vizuálně, zatímco ženské spíše pocitově. I podle nejnovějšího výzkumu odborníků z německého Institutu Maxe Plancka tvoří muži více než tři čtvrtiny konzumentů porna. Tentýž výzkum ale na druhou stranu dokázal, že co se týče sexuálního vzrušení, působí lechtivé obrázky a videa na mužský i ženský mozek naprosto stejně.

Na rozdíl od starších studií, které se sexuálním vzrušením u mužů a žen zabývaly a k vyhodnocování využívaly jen odpovědi respondentů, nový výzkum zacílil přímo na mozek samotný. Vědci účastníkům výzkumu jednoduše ukazovali obyčejné i pornografické obrázky a videa a sledovali při tom aktivitu v jejich mozku.

Fotky vzrušovaly víc než video

Výsledek? Mezi oběma pohlavími se neprojevily prakticky žádné rozdíly. Jak u žen, tak i u mužů při sledování lechtivých obrázků i videí pracovaly stejné části mozku, mimo jiné amygdala, insula a striatum. „Zajímavostí pak je, že erotické obrázky u lidí vyvolaly větší vzrušení než erotická videa, a rovněž byly pozorovány drobné odlišnosti v závislosti na sexuální orientaci,“ upřesnil Adam Durčák ze sexshopu Růžový slon.

Jak je tedy možné, že dřívější výzkumy zjistily, že jsou ženy vizuálními podněty vzrušovány mnohem méně? Autoři aktuálního výzkumu to vysvětlují tím, že dosavadní studie zahrnovaly malý počet osob, mezi nimiž navíc dominovali heterosexuální muži. Naproti tomu jejich nová studie zkoumala v dostatečném počtu obě pohlaví včetně transsexuálů a celou škálu sexuálních orientací.

Ženy v zajetí cudnosti

Dalším důvodem, proč si výsledky starších a nové studie odporují, může být i to, jak je kulturně vnímána ženská sexualita. „Ženy bývají tlačeny do určité cudnosti a ostýchavosti k sexuálním tématům. Mohou u nich proto fungovat jisté druhotné mechanismy, které jim zabraňují projevit jejich skutečné pocity,“ vysvětlil Durčák.

Toto potlačení pocitů se projeví zejména v případech, kdy má sama žena svůj stav vyhodnotit, což se dělo právě v dřívějších výzkumech. „Je důležité, aby ženská sexualita nebyla ve společnosti dále stigmatizována. Jen tak docílíme toho, že budou ženy v otázce sexu sebevědomější, a tím také spokojenější,“ je přesvědčen Durčák.