deník.cz Chci zprávy do e-mailu
Chci předplatné
ZMĚNIT REGION
Krouna

Krouna

Zdroj: Wikimedia
Pardubický kraj > Chrudim

Obec Krouna, o níž je první písemná zmínka v roce 1349, se nachází v Pardubickém kraji, v jihovýchodní části okresu Chrudim, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (a pověřeného obecního úřadu) Hlinska, od něhož leží asi 10 km východně. Původně vznikala jako údolní řadová obec, v mírně svažitém terénu, rozprostírající se severojižním směrem podél vodního toku Krounky, nyní i souběžně se silnicí II/354 z Krouny do Svratky. Východně od obce prochází trasa železnice ze Svitav do Žďárce u Skutče. Rozloha katastrálního území (k. ú.) obce je 3 437 ha (z toho orná půda zaujímá 32,44 %… Obec Krouna, o níž je první písemná zmínka v roce 1349, se nachází v Pardubickém kraji, v jihovýchodní části okresu Chrudim, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (a pověřeného obecního úřadu) Hlinska, od něhož leží asi 10 km východně. Původně vznikala jako údolní řadová obec, v mírně svažitém terénu, rozprostírající se severojižním směrem podél vodního toku Krounky, nyní i souběžně se silnicí II/354 z Krouny do Svratky. Východně od obce prochází trasa železnice ze Svitav do Žďárce u Skutče. Rozloha katastrálního území (k. ú.) obce je 3 437 ha (z toho orná půda zaujímá 32,44 % plochy a lesy pak tvoří 39,32 % plochy). Žije zde přibližně 1 400 obyvatel. K obci náleží pět místních části – Čachnov, Františky, Oldřiš, Ruda a Rychnov. Krouna patřila historicky poddanským právem pod rychmburské panství (do roku 1849) jako ves s rychtou. Od roku 1848 do roku 1945 stáli v čele obce volení starostové, od roku 1945 do roku 1990 předsedové Místního národního výboru v Krouně, od roku 1990 volení starostové. Obecní úřad sídlí v čp. 218 na křižovatce. Symbol obce zapsaný v Registru komunálních symbolů tvoří královská koruna. Obec je členem Místní akční skupiny (MAS) Hlinecko, z. s., a Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko. Zdroj: Wikipedia

Výsledky komunálních voleb 2022 Krouna
Počet obyvatel: 1 425
Adresa http://www.krouna.cz