KDY: 9. srpna od 18 hodin
KDE: náves v Holíně
ZA KOLIK: zdarma

Přijďte si v pátek 9. srpna v 18 hodin na náves v Holíně opéct špekáčky nebo jakékoli jiné dobroty. Oheň bude zajištěn, jídlo musí mít každý vlastní.