KDY: 16. ledna od 19:30 hodin
KDE: Městské kino Chrudim
ZA KOLIK: 120 Kč

Když někdo zemře v náručí ukrutného hněvu, zrodí se kletba. Kletba se usídlí v místě smrti. Ti, kteří se s ní setkají, budou pohlceni její zuřivostí. Producent Sam Raimi přináší nový pohled na klasický horor.

Film je přístupný od 15 let.