KDE: Polánka u obce Krásné 
ZA KOLIK: zdarma 

Krátká naučná stezka v okolí Polánky v srdci Železných hor představuje historii těžby vápence v této části geoparku a zavede návštěvníka k pozůstatkům vápenné pece. Odměnou za návštěvu jsou romantické pohledy do členité a člověkem málo dotčené krajiny. Vápenku najdete na západním okraji osady Polánka, na břehu potoka Dehetník. Přístup k lokalitě je schůdnou turistickou cestou cca 1 km od silnice.