Jan Chmelař, jednička na kandidátce SDH Dřevíkov, priority v podobě náročných investičních akcí vidí jasně. „Je to především nucená rekonstrukce veřejného osvětlení ve Dřevíkově a Svobodných Hamrech v souvislosti s kabelizací rozvodné sítě NN ČEZu. Dále je to vybudování cyklostezky Rváčov-Hlinsko, demolice vykoupeného domu ve Rváčově a následná výstavba nového bytového domu a také přístavba a modernizace stávající požární zbrojnice ve Svobodných Hamrech pro účely společné Jednotky požární ochrany Vysočina,“ uvedl Chmelař.

Podobný pohled má starosta obce Tomáš Dubský, lídr kandidátky SDH Možděnice. „Hlavní je projekt bytového domu pro pět rodin včetně přilehlého parku. Zde bude zásadní otázkou získání financí, neboť se jedná o nákladný projekt pro naši obec s rozpočtem zhruba 16 milionů. Čeká nás rekonstrukce vedení elektrické energie, a s tím spojená obnova veřejného osvětlení. Velkým úkolem bude obnova obecních lesů postižených kůrovcovou kalamitou a dokončení pozemkových úprav a následné otevření územního plánu za cílem vytvořit nové stavební parcely,“ řekl Dubský, který zmínil i dlouho připravovanou cyklostezku ze Rváčova do Hlinska, která je ve fázi studie a zajišťování potřebných pozemků.

„Budu rád, když se bude pokračovat i v kulturních projektech, jako jsou výstavy obrazů nebo zájezdy do divadla,“ dodal starosta.

Přečtěte si:

Obec Vysočina je turisticky vyhledávaným místem.
Kdo není hasič, jakoby nebyl. Ve Vysočině u Hlinska kandidují jen "dobráci"

Zdeněk Štengl, který stojí v čele kandidátky SDH Rváčov, rovněž hovoří o výstavbě nového osvětlení na Dřevíkově a Svobodných Hamrech s tím, že je v současné době na místě hledat alternativní zdroje pokrytí elektrické energie, a to například umístěním solárních panelů.

„Druhou prioritou je vybudování bytového domu ve Rváčově, který obec výhodně vykoupila. Nejprve však musíme stávající objekt na návsi zlikvidovat. Pro tento dům máme již vypracovanou studii a budeme hledat možnosti financování. V zadní části objektu bude krásný park s malým rybníčkem, který se jistě stane chloubou Rváčova,“ řekl Štengl.

Důležitá je podle jeho slov podpora spolků, tedy hasičů a sportovců, kteří reprezentují Vysočinu a jsou schopni pořádat různé společenské akce. Jde například o rybářské závody pro děti a dospělé, oslavu MDŽ, pochod kolem Rváčova, pálení čarodějnic nebo vystoupení umělců.