Zdeňka Sedláčková

"Za současné situace je město schopno celou finanční situaci zvládnout. Výstavba dopravního terminálu je finančně jedna z největších investic posledních let. Město včetně předchozích vedení by se do celé akce nepouštělo bez možnosti čerpání evropské dotace, která činí 52 580 887 korun. Jsem přesvědčena, že rozhodnutí, nezřeknout se finančních prostředků, které by město již těžko kdy získalo, bylo správné," uvedla ekonomka Zdeňka Sedláčková, která kandiduje na starostku za KDU-ČSL.

Ujistila, že v žádném případě nehrozí, že by se zastavily ve městě rozumné investice. A to jak pokračování rekonstrukcí ulic, chodníků tak dokončení přípravy lokality Nad Travní cestou pro výstavbu rodinných domů. To samé platí i u investic do sportovišť či projektů pro volný čas.

"Určitě lze také hledat úspory v provozních výdajích. Jako starostka jsem připravena ihned vstoupit v jednání se Státním fondem životního prostředí a pokusit se maximálně využít fotovoltaické panely na městských budovách, stejně jako realizovat další úsporná opatření v energetické koncepci města," dodala Sedláčková.

Otakar Volejník

Lídr kandidátky Heřmani Otakar Volejník je přesvědčen, že přemístění autobusového nádraží je vzhledem k dopravní přetíženosti náměstí nutnost. "Bohužel z původní vize malého nádraží vznikl časem předimenzovaný projekt, jehož rozpočet se vyšplhal příliš vysoko," podotkl.

Zastupitelé z řad Heřmanů podle jeho slov navrhovali přehodnocení této stavby, aby byla částka přijatelná pro město. Tento návrh ale nebyl zastupitelstvem přijat.

Přečtěte si:

Nový přestupní terminál zkrášlí prostor kolem železniční zastávky, ale uleví centru i od parkovacích aut.
Vyhozené peníze, kritizují čtenáři Deníku v anketě terminál v Heřmanově Městci

"Prvotním cílem nového vedení města musí být zajištění financí na nové investice a zároveň splácet dluh. To znamená předem připravovat projektové dokumentace, aby mohlo město okamžitě reagovat na vypsané dotační programy a navázat spolupráci s dotační agenturou. Tím se ušetří vlastní peníze města. Doposud tomu vždy tak nebylo a město přišlo o nemalé finanční prostředky, především v posledních čtyřech letech," uvedl Volejník.

Podle jeho slov se novým nádražím problém s parkováním v centru města vyřeší pouze částečně. "Na nádraží má zároveň navázat nová podoba náměstí, která vznikne na základě architektonické soutěže. Současná finanční situace města něco takového ale prozatím neumožňuje, ač vám může někdo slibovat opak," poznamenal.

Josef Kozel

Vyřeší se novým nádražím problém s parkováním v centru města? Na tuto otázku odpověděl heřmanoměstecký starosta Josef Kozel, který je lídrem kandidátky Živé město Heřmanův Městec.

"Byl to jednoznačný cíl a záměr už od první myšlenky z let před mým nástupem na radnici v roce 2014. Moji předchůdci to rovněž vnímali, jako nezbytný krok. Teď jsme se jen dostali v čase do fáze, kdy už to začne být možné. Nové nádraží jednoznačně otevírá cestu k možnému přeřešení parkování v centru města. Bude tak záležet na dalších krocích zastupitelů, jakou variantu a podobu zvolí. Věřím, že je nyní daleko větší možnost vrátit centru města více ráz lidský, než automobilový," řekl starosta.

Aleš Jiroutek

Aleš Jiroutek, lídr Patriotů Heřmanova Městce, tvrdí, že městu by stačilo vymístění parkujících autobusů z náměstí a uvolněná plocha by tak mohla sloužit k prozatímnímu parkování osobních automobilů.

"Je třeba důkladně vyhodnotit především dopravní situaci včetně parkování. A až následně plánovat další výstavbu. Město potřebuje zrekonstruovat náměstí, o čemž současné vedení města pouze mluví. Dobře ví, že to nebude díky zadlužení dlouho možné. Proto chce vypsat architektonickou soutěž na podobu náměstí a tváří se, že problém řeší," poznamenal Jiroutek.

Co se týče financování dalších investičních akcí, to bude podle něj záležet na kontrole probíhající stavby terminálu. "Doufáme, že práce budou provedeny za cenu uvedenou ve smlouvě. Současné vedení města není otevřené vůči opozici. Dotaz na vícepráce nám nebyl zodpovězen od červnového zasedání zastupitelstva," zdůraznil.