Rozdělení mandátů

Mandáty se v každém regionu přidělí v prvním skrutiniu volebním stranám s použitím Imperialiho kvóty, která mírně zvýhodňuje úspěšnější strany. Součet hlasů pro úspěšné strany se vydělí počtem krajských mandátů, zvýšeným o dva, přičemž strany mají obdržet poslance podle svého výsledku v kraji.

Mandáty, které se takto nepovede rozdělit, budou přiděleny ve druhém skrutiniu, a to podle zisku stran a přednostních hlasů pro kandidáty. Tak by mohlo být rozděleno až třicet mandátů. Pořadí volebních krajů by se určovalo podle nejvyšších zbytků dělení v prvním skrutiniu, v případě rovnosti by rozhodoval los.

Práh pro vstup do Sněmovny

Samostatné strany a hnutí musí překročit hranici 5 procent.

Koalice dvou stran budou potřebovat 8 procent hlasů a tří a více stran 11 procent.